Duindorp, Scheveningen

Duindorp, Scheveningen

Duindorp, Scheveningen

De Haagse wijk Duindorp is tussen 1915 en 1930 gebouwd in de Westduinen die zijn gelegen direct ten zuidwesten van het zogenoemde Verversingskanaal.Vanaf de jaren 70 werd een aantal gebouwen, waaronder de voormalige school voor luchtvaarttechnici aan het Zeezwaluwhof, gesloopt alsmede het badhuis annex zwembad. Op de vrijgekomen locaties werd moderne woningbouw gerealiseerd. In de jaren 90 werd besloten tot grootschalige sanering van de noordwestelijke zijde van Duindorp.

In opdracht van Vestia Den Haag werd gezocht naar harmonie tussen oud- en nieuwbouw. Het ruimtelijk aspect van kleur is gebruikt om de coherentie te vergroten en de stedelijke omgeving te verbeteren.